Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 
Krajcsovics Zoltán egyéni vállalkozó, 4030 Debrecen, Álmos u. 1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

A termék megnevezése

                                                                            

Megrendelésszám

Bankszámlaszám

 

 


A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………...

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: …………………………………...………………………………………….